O nas

Firma Eurokreator T&C Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę procesów konsultacji społecznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Konsultacje społeczne są ważnym elementem dialogu pomiędzy władzami samorządowymi a mieszkańcami gmin, powiatów, miast i województw. Ponadto platforma internetowa do prowadzenia badania opinii znakomicie sprawdza się do wykonywania ewaluacji różnego rodzaju projektów oraz wszelkiego rodzaju przedsięwzięć komercyjnych (szkolenia, warsztaty,
analiza kultury korporacyjnej, itp.)

Nasz oferta składa się z dwóch elementów:
1. Wdrażanie systemów konsultacji społecznych w JST.
2. Prowadzenia konsultacji społecznych na zlecenie JST.
3. Wykonywania ewaluacji projektów i szkoleń realizowanych przez JST.
4. Badanie opinii pracowników przedsiębiorstw, ewaluacji szkoleń, itp.

 • pracowanie koncepcji i harmonogramu konsultacji społecznych

  Opracowanie koncepcji i harmonogramu konsultacji społecznych albo innego rodzaju projektu badawczego. Przygotowanie procedur konsultacji społecznych a także wzorów stosownych uchwał i zarządzeń.

 • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej

  Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat prowadzonych konsultacji społecznych na terenie JST w celu zwiększenia zaangażowania obywateli w proces.

 • Przygotowanie narzędzi badawczych

  Przygotowanie narzędzi badawczych (ankiety, kwestionariusze, aplikacja internetowa) i przeprowadzenie badania.

 • Agregacja wyników

  Agregacja wyników i opracowanie raportów końcowych wraz z rekomendacjami. Szkolenia dla pracowników JST w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych (opracowywanie ankiet, planowanie badań, stosowanie narzędzi inforamtycznych, itp.

Sprawdź aktualną listę konsultacji

© Copyright - Grupa Eurokreator