Zasady współpracy

Jednostka samorządu terytorialnego zainteresowana realizacją konsultacji społecznych może skorzystać z czterech wariantów naszych usług (dokładny opis do pobrania w wersji PDF):

Wariant 1

Wdrożenie systemu konsultacji społecznych w JST.

Usługa ta obejmuje:

 • Opracowanie procedury konsultacji społecznych
 • Przygotowanie projektów stosownych uchwał, zarządzeń i innych dokumentów niezbędnych z punktu widzenia formalnoprawnego
 • Uruchomienie narzędzia internetowego do prowadzenia konsultacji społecznych
 • Przeprowadzenie pilotażowego badania w celu prezentacji i sprawdzenia systemu konsultacji społecznych
 • Opracowanie raportu z pilotażowych konsultacji społecznych
 • Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla grupy do 16 osób z zakresie obsługi narzędzia internetowego
 • Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla grupy do 16 osób z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych. Temat szkolenia obejmuje:
  • Planowanie konsultacji społecznych
  • Przygotowanie narzędzi konsultacji społecznych (metody badania opinii publicznej)
  • Prowadzenie kampanii informacyjnej przed rozpoczęciem konsultacji społecznych
  • Analiza wyników konsultacji i opracowywanie raportów
  • Prezentacja i publikacja wyników konsultacji społecznych

Wariant 2

Przeprowadzenie konsultacji społecznych.

To wariant współpracy dla JST, które nie planują pełnego wdrożenia systemu konsultacji społecznych. JST zainteresowana jednorazową usługą konsultacji społecznych może zlecić nam przeprowadzenie pełnego procesu konsultacji społecznych bez angażowania zasobów JST (outsourcing). Realizacja tego zlecenia wymaga dokładnej analizy potrzeb JST w tym zakresie i szczegółowego zaplanowania działania (czas, narzędzia badania opinii publicznej, kampania informacyjna, itp.).

Wariant 3

Udostępnienie lub uruchomienie platformy internetowej do realizacji konsultacji społecznych.

JST zainteresowana uruchomieniem narzędzia konsultacji społecznych może skorzystać z naszego wsparcia w tym zakresie. Możemy uruchomić narzędzie internetowe na serwerach JST, albo udostępnić narzędzie internetowe na naszym serwerze zapewniając także jego serwis i obsługę (np. wprowadzenie i uruchomienie ankiety internetowej, zaproszenie do badania itp.). Instalując aplikację do prowadzenia konsultacji społecznych na własnym serwerze JST uzyska także jednorazowe wsparcie szkoleniowe w zakresie korzystania z narzędzia. W drugim przypadku JST będzie ponosić koszty wyłącznie za udostępnienie narzędzia do konkretnych konsultacji społecznych.

Wariant 4

Szkolenia i doradztwo.

JST zainteresowane wsparciem doradczym lub szkoleniami z zakresu przygotowania i prowadzenia konsultacji społecznych uzyskają od nas wsparcie we wskazanych obszarach. Przygotujemy profesjonalne warsztaty, opracujemy podręczniki procedur lub zrealizujemy inne zadania określone w pozostałych 3 wariantach naszej oferty.

© Copyright - Grupa Eurokreator